Online teaser 'Higher Education Summit - Daring to transform learning for a future-proof economy' | circubuild.be

Online teaser 'Higher Education Summit - Daring to transform learning for a future-proof economy'

De UHassselt en COPERNICUS Alliance organiseren van 6 tot en met 8 september 2022 de 'Higher Education Summit - Daring to transform learning for a future-proof economy'. In die fysieke conferentie willen ze academici, onderzoekers, beleidsmedewerkers en ondernemers samenbrengen om tot een antwoord te komen op drie vragen: hoe duurzaamheid en economie hand in hand kunnen gaan, wat noodzakelijk is voor de transitie naar zo'n 'future-proof economy' en hoe het onderwijs moet veranderen om daartoe te kunnen bijdragen. Met een online teaser op 9 december van dit jaar willen de organisatoren geïnteresseerden alvast warm maken voor het event, met onder meer keynotes van experten ter zake Kate Raworth, Mamphele Ramphele en Garry Jacobs. Het lijdt geen twijfel dat circulair bouwen in beide events een van de thema's zal zijn.

Na de keynotes van experten ter zake Kate Raworth, Mamphele Ramphele en Garry Jacobs zal er nog de hele middag ruimte zijn om te discussiëren en debatteren rond de drie vragen. De online teaser was initieel eigenlijk een eerste fysieke top, maar COVID-19 deed de organisatoren beslissen die om te vormen tot een warm-up voor de fysieke conferentie in september 2022. 

Meer info raadplegen over de teaser – en ook over de eigenlijke top – kan via de link hiernaast. Inschrijven – ook voor de top – kan via dezelfde weg.

Agenda overzicht