Circubestek | circubuild.be

Circubestek

Circubestek is één van de 29 projecten die Vlaanderen Circulair subsidieert om de circulaire bouweconomie te stimuleren.

 

Doel

Doel van Circubestek is dat voorschrijvers gemakkelijk hun weg zullen vinden naar bestekteksten van circulaire materialen en technieken.

Wie?

Hoofdindieners van het project zijn (*** met logo’s)

  • redactiebureau Palindroom: coördinatie en communicatie via website circubuild.be en architectura.be
  • VIBE: inhoudelijke kennispartner; screening circulariteit, wetenschappelijke omkadering van de circulaire bestekteksten
  • Blieberg A.C.E.: inhoudelijke kennispartner; screenen circulariteit, herschrijven van de bestekteksten, methodolgie

Mede-indieners:

VMSW: advies over aanpak platform en integratie met Bouwtechnisch Bestek Woningbouw

C3A: advies over aanpak en integratie met eigen bestek- en meetstaatwerkmethodiek

Tender Expert: juridische partner, advies m.b.t. juridische kwesties

 

Waarom?

Vandaag worden in bestekken nog maar zelden circulaire materialen voorgeschreven. Daardoor is het moeilijker om die te laten toepassen in een bouwproject. Door bestekteksten van circulaire oplossingen vlot toegankelijk te maken voor voorschrijvers, zullen de materialen meer voorgeschreven worden wat zal leiden tot meer circulaire gebouwen. Fabrikanten zullen hierdoor ook de vraag naar hun circulaire oplossingen zien toenemen.

Door een platform aan te bieden van circulaire bestekteksten én dankzij de integratie met de meest gebruikte platformen van bestekteksten (VMSW en C3A) zijn we ervan overtuigd dat we het voorschrijven van circulaire materialen een boost kunnen geven.

 

Expertenpanel

Om te garanderen dat de aanpak aansluit bij de wensen van het werkveld werd ook een panel samengesteld van architecten, ingenieurs en fabrikanten die input zullen geven over de gewenste aanpak en opbouw en het platform zullen uittesten.

 

Fabrikanten

 

Architecten en ingenieurs

Timing

Het project is gestart begin 2021 van start en wordt afgerond in december 2022.

 

Oproep aan fabrikanten en andere geïnteresseerden

Hebt u ook circulaire producten die u ook graag aan bod ziet komen op Circubestek?  Stuur een mail naar rik@palindroom.be en wij zullen u hierover contacteren. 

 

Met steun van Vlaanderen Circulair

Het project kan rekenen op een subsidie van 100.000 euro van Vlaanderen Circulair.

Meer info over Vlaanderen Circulair: https://www.vlaanderen-circulair.be

Meer info over circulair bouwen en over de Green Deal Circulair Bouwen: https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl