Noopt circulair bouwen banken tot een andere manier van financieren?

Ja, we zullen evolueren van financiering van vastgoed door eindgebruikers of eigenaars naar financieringsproducten voor leveranciers.

Eén van de pijlers van circulair bouwen is het businessmodel product as a service en dat zal zijn invloed hebben op de manier waarop banken kredieten verstrekken. Vandaag financieren banken vastgoedprojecten, maar ook bedrijven en hun activiteiten, via leningen. Als wederdienst vragen de banken aan degene die de lening krijgt een zekere vergoeding – de rente – als compensatie voor het hierin vervatte risico. Wanneer een bank een onroerend goed, een gebouw dus, financiert, zal zij lagere risico’s in rekening brengen dan wanneer het een roerend goed, bijvoorbeeld een auto, betreft. Ze krijgt dan immers het gebouw, met een vaste locatie en een vooralsnog stabiele waarde als onderpand waarop zij een beroep kan doen als de lening niet terugbetaald wordt. 

Aangezien bij circulair bouwen een vastgoedproject echter niet langer als onroerend goed kan worden beschouwd, maar eerder als een roerend goed – want door de evolutie naar product as a service blijven veel elementen van dat gebouw eigendom van de respectievelijke fabrikant –, heeft dat zijn invloed op het risico dat in het project vervat zit en zal de rente dus vermoedelijk stijgen. De laatste tijd zien we steeds vaker creatieve oplossingen die de toegang tot het product garanderen, en zo het risico beperken, bijvoorbeeld erfdienstbaarheden die de toegang tot liftschachten vastleggen.

Anderzijds zal de eindgebruiker minder nood hebben aan een prefinanciering via een lening bij projecten waarin product as a service wordt toegepast, want de investeringskost zal veel lager zijn en zal gespreid worden door bijvoorbeeld een maandelijkse vergoeding voor de aangeleverde diensten gelieerd aan de producten. Het eigenaarschap verplaatst zich naar de producent en dus ook de nood tot financiering. Leveranciers moeten immers zélf de productie prefinancieren, waardoor zij meer nood zullen hebben aan dat kapitaal.

Beantwoord door: Ruben Van Daele, Bopro & Mieke Vandenbroucke, VIBE vzw

Lexicon

Onze partners

GAimage