Aanpasbaarheid | circubuild.be

Aanpasbaarheid

Bij veranderingsgericht bouwen is aanpasbaarheid een eigenschap waaraan een gebouw, naast multi-inzetbaarheid, moet voldoen. Het gebouw moet makkelijk aan te passen zijn aan een nieuwe invulling.

Lexicon overzicht