Ingenium: advies over (innovatieve oplossingen voor) circulair bouwen | circubuild.be

Ingenium: advies over (innovatieve oplossingen voor) circulair bouwen

Wat?

Als ingenieursbureau adviseert, ontwerpt en optimaliseert Ingenium de bouwfysische kwaliteiten en technische installaties van ambitieuze bouw- en renovatieprojecten in de meest uiteenlopende sectoren. Door zijn breed en complementair activiteitenaanbod is Ingenium de ideale kennispartner in elke fase van de volledige levenscyclus van een gebouw. Het resultaat? Gebouwen die energiezuinig, duurzaam, intelligent en comfortabel zijn én blijven, met 'nulenergiegebouwen' als ultiem doel.

Circulair?

Als ingenieursbureau dat duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan, vindt Ingenium het belangrijk om de principes van circulair bouwen toe te passen en daarover gefundeerd advies te geven aan zijn klanten. De ingenieurs volgen op regelmatige basis opleidingen over circulair bouwen en denken en zijn doorlopend op zoek naar innovatieve oplossingen. Ingenium maakt gebruik van tools, softwarepakketten en certificatietrajecten zoals BREEAM, GRO, LCA-studies, TCO-berekeningen, BIM met linken naar prefabricatie, enzovoort.

Doorlichting experts

Strategieën in de circulaire economie gaan breder dan enkel de juiste circulaire materialen kiezen voor je project. Het gaat over de totale levenscyclus van je project op materieel-, functioneel- en omgevingsniveau. Zo moeten we ook in het oog houden hoe aanpasbaar het ontwerp is in de tijd, hoe circulaire services een optimaler gebruik van ruimtes en producten kunnen stimuleren, hoe on site materiaalverlies in de logistieke kring kan vermeden worden, enzovoort.  

Het is op deze vraagstukken dat het ingenieursbureau Ingenium inspeelt. Ingenium is een voortrekker op het vlak van Building Information Modelling of BIM. Een BIM-model is een volledige 3D-modulatie van het project, dat gemaakt wordt alvorens de werken starten. Daardoor worden fouten op de werf en dus ook materiaalverlies tegengegaan. Het BIM-model wordt tijdens de werf zo aangepast dat het tegen het einde van het bouwproject een exacte digitale kopie is van het gebouw, een ‘digital twin’.

Voor het gebouwbeheer, het onderhoud en de aanpasbaarheid van het gebouw kan die digital twin mogelijke oplossingen bieden. Door alle technische informatie omtrent de gebruikte materialen – materiaalpaspoorten – en technische levensduren te linken aan het model, zorgen we voor een uiterst geschikte tool om herstel- en renovatiestrategieën uit te stippelen en materialen te hergebruiken. De digital twin kan ook gelinkt worden aan het gebouwbeheersysteem waardoor op basis van gebouwspecifieke kennis uit het verleden, we het heden en de toekomst het gebouw zo optimaal en energiezuinig mogelijk kunnen laten functioneren.

Gerelateerde partners


Ingenium

Product overzicht