Kloeckner Metals Belgium: Light Steel Framing | circubuild.be

Kloeckner Metals Belgium: Light Steel Framing

Wat?

Door het lichtste staalconstructiesysteem ter wereld, Skellet, te combineren met 's werelds meest duurzame vliesgevelsysteem, Jansen Viss, zorgde Kloeckner Metals Belgium voor een nieuw lichtgewicht gevelsysteem dat de naam Light Steel Framing kreeg.

Circulair?

Door die twee producten te combineren in één product, zorgt Kloeckner Metals Belgium niet enkel voor een aanzienlijke CO2-reductie bij productie, maar ook voor een systeem dat demonteerbaar en dus herbruikbaar is, want alle verbindingen zijn omkeerbaar. 

Het systeem wordt als de totaaldienst 'een duurzame gevel', aangeboden aan ontwikkelaars, beheerders of gebruikers van gebouwen. Daarvoor richtte Kloeckner Metals Belgium samen met ketenpartners uit alle facetten van de bouw een netwerk op, Light Steel Framing Façade Community. Dat netwerk verenigt ontwerpers, bouwers, onderhoudspartijen en circulaire sloopbedrijven. Op die manier komt het staal uiteindelijk terug bij de fabrikant, die er weer mee aan de slag kan. Connecting the dots dus, of hoe de Light Steel Framing Façade Community komaf maakt met bouwafval, want dat is volgens Kloeckner Metals Belgium niets anders dan een ontwerpfout. 

Doorlichting experts

Kloeckner Metals Belgium levert een lichtgewicht gevelsysteem. Als hybride systeem kan het ook dienstdoen als dragende constructie, waardoor het erg materiaalefficiënt is.

Het Janssen Viss-gordijngevelsysteem, dat al 50 jaar bestaat, werd door NIBE geclassificeerd als klasse 1a. Dit systeem, alsook de Skellet-profielen die voor bijkomende constructieve bouwdelen worden gebruikt, is volledig omkeerbaar verbonden. Gezien de lange levensduur van het gebruikte staal is dit hybride systeem veelvuldig herbruikbaar, in zijn geheel of door demontage van de individuele componenten. Op het einde van de technische levensduur kan het staal gerecycleerd worden. De montage is eenvoudig en als bouwkit streeft het systeem naar optimale compatibiliteit met andere bouwelementen.

Binnen de Light Steel Framing Façade Community wil Kloeckner Metals Belgium hergebruik stimuleren door een totaaldienst aan te bieden. In het kader van het Europese BAMB-project zetten ze daarom de eerste stappen met een materiaalpaspoort. Via een oogstkaart spoort het bedrijf bovendien actief herbruikbare componenten op, die het zo opnieuw kan aanbieden. Dit circulaire businessmodel staat uiteraard nog in zijn kinderschoenen, maar heeft het potentieel verder uit te groeien binnen een circulaire bouweconomie.

Gerelateerde partners


Jansen by ods

Product overzicht