Tymber Buildings: Blokiwood | circubuild.be

Tymber Buildings: Blokiwood

Wat?

Met zijn houten prefabbouwsysteem Blokiwood levert Tymber Buildings een ecologische en 100% circulaire oplossing voor de bouw van huizen, kantoorgebouwen, commerciële ruimtes, aanbouwen en optoppingen.

Door hun beperkte afmetingen – de maximale breedte bedraagt 60 cm – zijn ze makkelijk manueel te verwerken en is er geen kraan nodig. Blokiwood leent zich voor alle typen architectuur ongeacht de basis, fundering, dakconstructie en/of de binnen- of buitenafwerking. Hout, steen, stukwerk … het maakt niet uit.

De Blokiwood-muurelementen zijn dragend, geïsoleerd met houtvezel, luchtdicht en dampopen.

Circulair?

Het gaat om wand- en dakelementen die volledig uit houtderivaten of dus voor de volle 100% uit hernieuwbare bronnen zijn opgebouwd. Het gaat meer specifiek om OSB3, FiberTech RWH en onder druk ingeblazen houtvezelisolatie. Vanwege het gebruik van hout als enige materie, kunnen ze dus zeer eenvoudig gerecycleerd worden.

Tymber Buildings mikt echter in eerste instantie op integraal hergebruik. Het feit dat enerzijds zo veel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van standaardelementen en de elementen anderzijds met schroeven aan elkaar bevestigd worden, moet dat faciliteren. Een constructie uit Blokiwood kan daardoor ook eenvoudig aangepast worden; het volstaat om een of meerdere elementen te demonteren om een doorgang te creëren en een of meerdere elementen toe te voegen om een uitbreiding te realiseren.

Doorlichting experts

Blokiwood is een modulair bouwsysteem dat bestaat uit houten wand- en dakelementen. Die zijn samengesteld uit houten vezels en vezelplaten en zijn bijgevolg volledig hernieuwbaar en kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden. De blokken worden snel, op een eenvoudige manier en volledig omkeerbaar met elkaar verbonden en kunnen zo worden herbruikt. Daarbij is het natuurlijk belangrijk ook de afwerking op een omkeerbare manier te plaatsen. Montage noch demontage van Blokiwood vraagt specifieke hulpmiddelen en ook de benodigde expertise hiervoor is beperkt. De beperkte maat van de blokken verhoogt de handelbaarheid en ontwerpvrijheid en maakt zo hergebruik in verschillende configuraties mogelijk. Om compatibiliteit te verzekeren, wordt zoveel mogelijk met standaardmaten gewerkt. De individuele componenten van elk blok worden verlijmd en laten dus geen hergebruik op componentniveau – afzonderlijke platen en vezels – toe.

Gerelateerde partners


Tymber Buildings

Product overzicht