VK architects+engineers: trajectbegeleiding circulair bouwen

Wat?

VK architects+engineers biedt ondersteuning bij het integreren van circulair denken in het volledige bouwproces. Aan de hand van Scan to BIM analyseert het bestaande gebouwen om vervolgens te rapporteren wat het herbruikpotentieel ervan is, uitgedrukt in een percentage. VK ondersteunt het ontwerpteam door het formuleren van circulaire doelstellingen. Al in een vroeg ontwerpstadium visualiseert het de milieu-impacten op gebouwniveau vanuit een 3D-ontwerpmodel. Dat zorgt voor een optimalisering van de materiaalkeuzes in functie van de vooropgestelde gebruikscenario’s. Daarnaast zet VK in op de integratie van modellen ter vervanging van traditionele aankoop, door vroege betrekking van fabrikanten. Opvolging gedurende uitvoering zorgt voor een gegarandeerde kennisoverdracht van de circulaire principes.

Circulair

Het is de ambitie van VK om circulair intelligente gebouwen af te leveren. Door een LCA-analyse tijdens de ontwerpfase wordt de gebruiksduur van een materiaal afgestemd op de eigenlijke technische levensduur. Het bewaken van de circulaire doelstellingen en het uitgebreid documenteren ervan, zorgt voor continuïteit van de zogenaamde Circular Quotient (CQ) in gebruiksfase en ondersteuning bij veranderende gebruiksscenario’s. Het CQ-paspoort wordt afgeleverd in 3D-formaat met gekoppeld materialenplatform voor intuïtief beheer tijdens gebruik.

Doorlichting experts

VK architects+engineers biedt als studiebureau ondersteuning bij circulair bouwen. Via een ruime ervaring en expertise is er daarbij aandacht voor het volledige spectrum aan gerelateerde aspecten. Dat begint met het analyseren van het hergebruikpotentieel en het opstellen van concrete doelstellingen op basis van eindegebruikscenario’s. Aan de hand van gebruiksscenario’s voert VK LCA-analyses uit die materiaalkeuzes onderbouwen en sturen, met als doel de milieu-impact van het project te verlagen. De relevante informatie wordt bovendien afgeleverd in een Circulair Quotiënt-paspoort, een 3D-model waar ook een materialenplatform aan wordt gekoppeld. Zo wordt het gemakkelijk informatie te raadplegen tijdens het gebruik van het gebouw. VK heeft de ambitie om deze dienstverlening uit te breiden en ondersteuning te bieden tijdens de gebruiksduur, bijvoorbeeld via een raamcontract.

Onze partners

GAimage